KARMNIK

Asocjacja na facebooku

Można również dokonywać dobrowolnych wpłat na konto Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego:

www.mto-kr.pl

Bank Śląski O/Kraków Nr 31 10501445 1000 0022 1647 1991

W tytule przelewu wpiszcie “Asocjacja”.

Ponieważ Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka to twór zbiorowej wyobraźni, pobożnych życzeń oraz porozumienie ponad zawodowe ludzi dobrej woli…Poprosiliśmy Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne o udostępnienie nam swojego konta na potrzeby naszych braci mniejszych.

Szczegółowe rozliczenie roześlemy zainteresowanym na ich adresy poczty elektronicznej. Wysyłajcie dodatkowa informację o przelewie na [email protected]

Na tej podstawie wasze nazwiska wpiszemy na listę Ambasadorów Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka

Zebrane pieniądze przeznaczymy w pierwszej kolejności na zakup budek lęgowych.

W dalszej kolejności pokryjemy spodziewane wydatki akcji promocyjnych związanych z działalnością Asocjacji.

About these ads
Follow

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Silnik: WordPress.com