Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka

Strona główna » SKARBNICA WIEDZY

SKARBNICA WIEDZY

Znalazłem ptaka – co robić?

To jest pytanie często zadawane przyrodnikom przez ludzi, którzy zobaczywszy samotnie siedzącego ptaszka zabierają go ze sobą, sądząc, że potrzebuje ludzkiej pomocy.

W większości przypadków tak jednak nie jest. Najczęściej znajdowane są wiosną i latem ptaki młode, które dopiero co opuściły gniazdo i słabo, lub prawie wcale nie latają. Młodego ptaka, tzw. podlota, można poznać po krótkim ogonku, gdyż często ma niewyrośnięte jeszcze sterówki czyli pióra ogona i po zajadach – żółtawych zgrubieniach u nasady dzioba.

Ptaki wielu gatunków, np. kosy, kwiczoły, kawki, sroki, wrony, pustułki, sowy, opuszczają gniazda zanim są zdolne do pełnosprawnego lotu. To jest naturalny cykl ich dojrzewania. Są to tak zwane podloty – ich lotki i sterówki nie są jeszcze dostatecznie wyrośnięte, ale ptaki są już zdolne do życia poza gniazdem. Nie zostają jednak pozostawione same sobie, ich rodzice nadal się nimi opiekują, przynoszą im pokarm oraz picie.

Podloty najczęściej chowają się w trawie, w zaroślach, czasem siedzą na gałęziach drzew, ale nigdy grupką jak to zwykle bywa w gnieździe, lecz pojedynczo, w rozproszeniu, każdy z rodzeństwa w innym miejscu. Jest to korzystne dla ich przetrwania. Jeśli nawet dostrzegłby je jakiś drapieżnik, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego łupem nie padną wszystkie młode, jak mogłoby to mieć miejsce, gdyby były razem w gnieździe.

Właśnie dlatego idąc przez park czy ogród możemy zobaczyć pojedynczego ptaszka sprawiającego wrażenie sieroty. Tymczasem czeka on na pojawienie się rodziców, którzy przyniosą mu pokarm. Jeśli tylko starczy nam cierpliwości i poobserwujemy przez chwilę, zobaczymy, że ptasi rodzice nie zapominają o swoich dzieciach i przylatują do każdego z osobna z dziobami pełnymi pokarmu, karmią je, a jednocześnie pokazują, jak zdobywać pokarm, ostrzegają przed niebezpieczeństwem, wskazując zarazem, co jest groźne.

Tego człowiek nie jest w stanie nauczyć ptaka zabranego z jego środowiska naturalnego. Toteż, jeśli spotkamy takiego podlota, zostawmy go w spokoju, nie zabierajmy ze sobą, on nie potrzebuje naszej pomocy.

Jeśli jednak już zabraliśmy z niewiedzy i „troski” napotkanego podlota do domu – odnieśmy go jak najszybciej w to miejsce, gdzie został znaleziony. Rodzice na pewno go zaakceptują – ptaki nie mają takiego węchu, który pozwalałby im wykryć zapach ludzkiej ręki.

źródło: http://www.mto-kr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3%3Aznalazem-ptaka-co-robi&catid=4%3Aopieka-nad-znalezionymi-ptakami&Itemid=2

STRONY INTERNETOWE:

http://ptaki.info/

http://ptaki.info/

http://ptaki.luzik.proste.pl/

http://ptaki.luzik.proste.pl/

http://sgo.tbop.org.pl/

http://sgo.tbop.org.pl/

http://www.ptaki-polski.pl/aktualnosci,1.html

http://www.ptaki-polski.pl/aktualnosci,1.html

http://www.ptakikarpat.pl/

http://www.ptakikarpat.pl/

www.miiz.waw.pl/pl/wydawnictwa/acta-ornithologica.html

http://www.miiz.waw.pl/pl/wydawnictwa/acta-ornithologica.html

http://www.ptakipomorza.pl/

http://www.ptakipomorza.pl/

http://www.ornis-polonica.pl/

http://www.ornis-polonica.pl/

http://kulon.m-sto.org/

http://kulon.m-sto.org/

http://www.mto-kr.pl/

http://www.mto-kr.pl/

INTERNET O ASOCJACJI:

gazeta pl

Gazeta Kraków

http://www.wprost.pl/ar/351519/Krakowianie-beda-bronic-wrobli/

Wprost

http://www.wprost.pl/ar/351519/Krakowianie-beda-bronic-wrobli/

Dziennik Polski online

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/nietypowa-inicjatywa-w-krakowie-chca-ratowac-wrobl,1,5270668,region-wiadomosc.html

Onet

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1565215,krakow-powstala-asocjacja-promotorow-radosnego-ptaka-beda,id,t.html

Nasze Miasto

http://polskalokalna.pl/wiadomosci/malopolskie/krakow/news/na-ratunek-krakowskim-wroblom,1850220,3320

Interia

.

..

PTAKI W LITERATURZE:

słownik symboli

CZASOPISMA ORNITOLOGICZNE (źródło)

POLSKIE

Ptaki Polski

.

.

.

.

.

.

ACTA ORNITHOLOGIA to czasopismo naukowe w formie półrocznika wydawane przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Początki tego czasopisma datowane są na rok 1933. Pod obecnym tytułem jest one wydawane od roku 1953. Prezentowane prace naukowe są przedstawiane w języku angielskim z polskojęzycznym streszczeniem. Wszystkie publikacje są recenzowane i swoją tematyką obejmują wiele aspektów związanych z biologią i ekologią gatunków ptaków odnoszących się do regionów z całego świata

.

.

.

.

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ to czasopismo popularno naukowe o wielorakiej tematyce przyrodniczej, którego redaktorem naczelnym jest Piotr Profus. Zamieszczane są w nim artykuły oraz prace w języku polskim. Publikacje mają charakter naukowy (prace i artykuły, recenzje) oraz popularnonaukowy (wiadomości) z zakresu ochrony przyrody. Chrońmy Przyrodę Ojczystą jest wydawnictwem Instytutu Ochrony Przyrody działającym przy Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pismo ma charakter dwumiesięcznika.

.

.

.

.

.

DUBELT jest periodykiem o tematyce ornitologicznej zawierającym prace naukowe w formie artykułów, notatek, sprawozdań dotyczących obszaru Północnego Podlasia. Jest to czasopismo wydawane raz w roku przez Północnopodlaski Zespół Ornitologiczny.

.

.

.

.

.

KULON ukazuje się od roku 1996 i jest regionalnym czasopismem przyrodniczym poświęconym faunie Niziny Podlaskiej, Niziny Mazowieckiej. Od 2006 roku wydawany jest w postaci rocznika. Publikowane prace są recenzowane, mają charakter artykułów naukowych, notatek, sprawozdań.

.

.

.

.

.

ORNIS POLONICA to branżowe czasopismo o tematyce ornitologicznej redagowanym przez Sekcję Ornitologiczną Polskiego Towarzystwa Zoologicznego jako kontynuacja kultowego periodyku ,,Notatki Ornitologiczne”, które były wydawane w latach 1960–2009. Każdy z numerów „Ornis Polonica” jest polskojęzycznym zbiorem publikacji, wydawanym kwartalnie, z angielskimi abstraktami. W czasopiśmie publikowane są recenzowane prace z zakresu ornitologii dotyczące wielu aspektów związanych z biologią i ekologią ptaków, szlakami migracji, czy liczebności i rozmieszczenia wybranych gatunków ptaków krajowych. ,,Ornis Polonica” zawiera także artykuły przeglądowe, notatki ornitologiczne, recenzje, czy sprawozdania. W czasopiśmie są także zamieszczane coroczne raporty z działalności Komisji Faunistycznej.

.

.

.

PTAKI POMORZA to regionalne czasopismo poświęcone awifaunie przybrzeżnych wód Bałtyku, Pobrzeża Południowobałtyckiego i Pojezierza Pomorskiego, wydawane raz w roku. Publikowane prace w formie notatek, sprawozdań, recenzji lub prac naukowych poświęcone są wyłącznie tematyce ornitologicznej. Wszystkie publikacje są recenzowane. Archiwalne numery w formie PDF są do pobrania ze strony czasopisma.

.

.

.

.

.

PTAKI WIELKOPOLSKI to czasopismo o zasięgu regionalnym poświęcone awifaunie Regionu Wielkopolskiego. Jest wydawane od 2012 roku w formie rocznika. Publikowane prace mają postać notatek, sprawozdań, recenzji lub prac naukowych.

.

.

.

.

.

The Ring jest międzynarodowym półrocznikiem publikowanym w języku angielskim a wydawanym przez Stację Badawczą Wędrówek Ptaków w Gdańsku od 1990 roku. Redaktorem naczelnym jest profesor Przemysław Busse. Tematyka prac zamieszczanych w czasopiśmie The Ring jest związana z szeroką pojętą problematyką wędrówek i obrączkowania ptaków oraz ich monitoringu. Prace są recenzowane. Dokładne informacje o wydawnictwie oraz archiwalne numery w formie plików PDF można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.wbwp-fund.eu/ring

.

.

.

.

.

Ptaki Polski to nieliczne na polskim, komercyjnym rynku wydawniczym czasopismo o tematyce poświęconej wyłącznie ptakom. Wydawane kwartalnie w języku polskim od 2008 roku. Redaktorem naczelnym Ptaków Polski jest Roman Krzyśków. Zakres tematyczny prezentowanych artykułów jest bardzo duży. W poszczególnych zeszytach znajdziemy m.in. reportaże z wyjazdów ornitologicznych do różnych krajów świata, opisy najważniejszych miejsc dla ptaków, czy ciekawostek dotyczących różnych gatunków. Cennym uzupełnieniem każdego kwartalnika jest rozdział poświęcony oznaczaniu gatunków trudno-rozpoznawalnych, prowadzony przez znanego rysownika Tomasza Coftę. Dokładne informacje o wydawnictwie, sposobie nabycia poszczególnych zeszytów, punktach sprzedaży oraz prenumeracie czasopisma można uzyskać pod adresem: www.ptaki-polski.pl

.

.

.

.

ZAGRANICZNE

British Birds jest jednym z najstarszych czasopism ornitologicznych wydawanym w Europie o tematyce poświęconej wyłącznie ptakom. Ukazuje się w cyklu miesięcznym i jest bogatym źródłem wiedzy dla ornitologów zarówno profesjonalnych jak i amatorów. W British Birds publikuje się artykuły o wysokim poziomie merytorycznym w postaci zarówno prac naukowych jak i notatek czy raportów. Dotyczą one wielu aspektów współczesnej ornitologii m.in.: migracji ptaków, ich ochrony, zagadnień systematycznych oraz rozpoznawania gatunków trudno-oznaczalnych.

.

.

.

.

.

Journal of Ornithology jest oficjalnym czasopismem naukowym o tematyce ornitologicznej wydawanym przez Niemieckie Towarzystwo Ornitologiczne. Twórcą czasopisma w 1853 roku był Jean Cabanis. Obecnym redaktorem naczelnym jest Franz Bairlein. Zawarte w periodyku artykuły są recenzowane, a ich tematyka jest bardzo szeroka. Publikacje mają postać notatek, autorskich prac naukowych opartych na wieloletnich badaniach, raportów czy podsumowań.

.

.

.

.

Ardeola jest jednym z najważniejszych europejskich czasopism ornitologicznych wydawanym od 1954 roku przez Hiszpańskie Towarzystwo Ornitologiczne (SEO), partnera Birdlife International. Jest to periodyk wydawany 2 razy do roku w języku angielskim w formie prac naukowych, raportów i notatek. Każdy z artykułów posiada także podsumowanie w języku hiszpańskim. W Ardeoli publikowana jest także oficjalna lista hiszpańskich nazw gatunków ptaków z całego świata oraz lista gatunków rzadkich spotykanych na obszarze Hiszpanii.

.

.

.

.

Bird Study jest czasopismem wydawanym przez Brytyjski Związek Ornitologiczny. Redaktorem naczelnym jest dr Will Cresswell. W Bird Study publikowane są wysokiej jakości artykuły związane z zainteresowaniami i działalnością towarzystwa: ornitologią ogólną, ochroną ptaków, metodami oceny liczebności poszczególnych gatunków, obrączkowaniem ptaków oraz innymi sposobami znakowania oraz śledzenia ptaków. Bird Study koncentruje się przeważnie na gatunkach występujących w Zachodniej Palearktyce, ale publikowane są także artykuły dotyczą innych części świata.

.

.

.

.

Dutch Birding jest czasopismem ornitologicznym wydawanym od 1979 roku przez Holenderskie Towarzystwo Ornitologiczne. Obecnie redaktorem naczelnym jest Arnould van den Berg. Czasopismo publikowane jest raz na dwa miesiące. Zakres tematyczny artykułów jest bardzo szeroki ale najważniejszym aspektem jest diagnostyka. W niektórych numerach możemy znaleźć artykuły dotyczące trendów w systematyce, głownie autorstwa Georga Sangstera, które prezentują wyniki badań dotyczących zagadnień taksonomicznych dotyczących gatunków ptaków z Zachodniej Palearktyki. Kilka numerów zostało poświęconych wyodrębnionym tematom, z których na uwagę zasługują m.in.: te z rozpoznawania jerzyków Zachodniej Palearktyki czy analizy głosów kontaktowych krzyżodziobów. Więcej informacji oraz dostęp do archiwalnych numerów można znaleźć pod adresem www.dutchbirding.nl

.

.

Ibis jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych czasopism ornitologicznych w Europie wydawanym od 1859 roku przez Brytyjską Unię Ornitologów (BOU) – jedną z najstarszych organizacji zrzeszających ornitologów w Wielkiej Brytanii. Ibis jest kwartalnikiem a zamieszczane są tam autorskie artykuły naukowe, podsumowania, raporty, krótkie komunikaty o tematyce nawiązującej do najbardziej aktualnej tematyki ornitologicznej. Szczególny nacisk położony jest na nowe sposoby ochrony gatunków zagrożonych, ekologię oraz badania nad nowym podziałem systematycznym ptaków.

.

.

.

.

Ardea jest recenzowanym, naukowym czasopismem poświęconym tematyce ptasiej wydawanym od 1912 roku przez Holenderską Unię Ornitologiczną. Ardea ukazuje się w formie półrocznika. Zawiera artykuły o ptakach, a w szczególności o ekologii gatunków, ewolucji, systematyce. Zamieszczane prace mają postać prac naukowych, krótkich notatek czy raportów. Czasami publikowane są specjalne zeszyty w postaci materiałów pokonferencyjnych.

.

.

.

.

.

Ornis Fennica jest międzynarodowym czasopismem ornitologicznym wydawanym od 1924 roku, obecnie przez BirdLife Finland – partnera Birdlife International. Redaktorem naczelnym jest Matti Koivula. Publikowane artykuły oraz prace naukowe są recenzowane i dotyczą problemowych zagadnień z zakresu ekologi gatunków, ich zachowań czy rozmieszczenia. Dostęp do artykułów można uzyskać poprzez stronę www.ornisfennica.org

.

.

.

.

.

Journal of Avian Biology jest czasopismem o tematyce ornitologicznej wydawanym od 1970 roku przez Skandynawską Unię Ornitologiczną, do 1994 roku znane jest pod nazwą „Ornis Scandinavica”. Redaktorami naczelnymi są: Thomas Alerstam oraz Jan-Åke Nilsson. W czasopiśmie publikowane są artykuły oraz prace bazujące na wieloletnich badaniach naukowych zarówno teoretycznych jak i statystycznych. Szczególne znaczenie mają zagadnienia związane z ekologią ptaków oraz ewolucją różnych grup troficznych. Publikowane są wyłącznie prace zawierające najnowsze informacje z wielu dziedzin ornitologii. Dla zarejestrowanych członków dostęp do artykułów w trybie on-line znajduje się na stronach: www.ingenta.com oraz www.onlinelibrary.wiley.com. Stare numery można pobrać na stronie www.jstor.org

.

.

.

Alauda – jest czasopismem wydawanym od 1990 roku przez Francuskie Towarzystwo Badań Ornitologicznych działające przy Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Jest to kwartalnik o tematyce ornitologicznej specjalizujący się w awifaunie Palearktyki, szczególnie gatunków obserwowanych na obszarze Francji. Publikowane prace mają charakter specjalistycznych artykułów, recenzji książek czy raportów. Wydawane są po francusku, z abstraktem w języku angielskim.

.

.

.

.

Hirundo – jest czasopismem wydawanym od 1988 roku przez Estońskie Towarzystwo Ornitologiczne – partnera Birdlife International. Publikowane artykuły dotyczą przeważnie awifauny Estonii skupiając się na rozmieszczeniu, liczebności, ochronie poszczególnych gatunków. Jest wydawane w formie półrocznika. Wybrane prace są dostępne w formacie PDF.

.

.

.

.

.

Aquila – jest periodykiem o tematyce ornitologicznej wydawanym od 1894 roku pod patronatem Węgierskiego Instytutu Ornitologicznego. Twórcą czasopisma był Otto Herman, obecnie redaktorem naczelnym jest Gabor Magyar. Artykuły publikowane są w języku angielskim oraz węgierskim i skupiają się na awifaunie Basenu Karpackiego.

.

.

.

.

.

Der Falke – jest comiesięcznym, komercyjnym czasopismem dla obserwatorów ptaków wydawanym w języku niemieckim, którego redaktorem jest Norbert Schaffer. Publikowane artykuły mają charakter popularno-naukowy skupiając się na raportach, notatkach, opisach ciekawych miejsc dla ornitologów.

.

.

.

.

.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Gravatar
Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s